Vår ambition om vägsamaritbil

Allmänt 

Vår ambition är att en utrustad samaritbil ska rulla på våra större trafikerade vägar runt om i landet. Som vid trafikolyckor, bilhaveri, bensinstopp med mera, ska vi kunna hjälpa till så gått vi kan med lättare insatts. T ex vid trafikolycka vara hjälpreda till utryckningsfordon och assistansbil eller bärgare kommer till plats. Eller ett vägarbete som innebär nästan alltid att trafikanterna utsätts för viss störning. Beroende på vägarbetets omfattning kan störningen variera från att vara så liten att trafikanterna inte behöver vidta några speciella åtgärder, till så omfattande att trafikanterna behöver ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av signaler eller andra särskilda arrangemang. För den som arbetar på vägen utgör trafiken en riskfaktor. Genom att minimera denna riskfaktor erhålls en säkrare arbetsmiljö liksom ökad trafiksäkerhet vid vägarbete. Förutom trafiksäkerhetsriskerna finns även andra risker vid en vägarbetsplats såsom exempelvis buller, avgaser och damm. Säkerhet för den som arbetar på vägen uppnås endast om trafikanterna rättar sitt uppträdande efter särskilt givna anvisningar och efter de grundregler som ges i vägtrafikkungörelsen. För att en sådan anpassning skall erhållas är det viktigt att vägmärken och anvisningar är korrekta och motiverade. Det är också angeläget att de anordningar som används till varning och skydd är i sådant skick och så placerade att de ger en riktig och entydig information. 

Hjälpa till med att byta däck vid vägen, eller bensin till fordon med bensinstopp, starthjälp och en hel del andra lättare förseelser. 

Vi samarbetar även med föreningar som byvakter eller andra aktörer med våran kommunikation service som vi har. T ex övervakning, kommunikationsutrustning som mobila och bas enheter. 

Vår framtida ambition är att få sammarbeta med fler föreningar, kommuner och företag, inom fler områden. 

Vi jobbar för miljön och strävar att bli miljöcertifierad förening. Våra medlemmar har den utbildning och kunskap med föreskrift krav som krävs, och blir ständigt uppdaterade.